1.12.10

σάβανα

Εύκολα διακρίνεις τη νεκρική ακαμψία μιας σκέψης: κάθεται τόσο ατάραχα μέσα στις λέξεις που σπάνια ζαρώνει το περίγραμμά τους.

6 comments:

gasireu said...

όντως,
well said!

un certain plume said...

Με συγκινείτε.

Dasein said...

κάποια στιγμή βρωμάει το πτώμα, όπως τους γέροντες που μυρίζουν ερμαρίλα.

un certain plume said...

Νομίζω και το ποστ μου βρώμισε τόσες μέρες άταφο.

ggl said...

Μπορεί απλά να είναι σουρωμένη.

Anonymous said...

όμως εις το τηλέφωνον σε ψαχνω επιμόνως ,
ενώ αθορύβως πίπτουσι νιφάδαι της χιόνος,
πάρε κανα τηλεφώνον, λιγάκι να τα πούμε,
διότι εις ραντεβούν δύσκολον να βρεθούμε, κλπκλπ

σ.