26.9.07

επιγραφή

το γιατί είναι μια μεγάλη έλλειψη
κάτι σαν τάφος
Μίλτος Σαχτούρης


Δεν τον ενδιέφεραν οι απαντήσεις, ούτε καν τα ερωτήματα. Ωστόσο πέρασε την πύλη, μάλλον από ανία και μόνο.

Τώρα δεν μπορεί με τίποτα να βγει έξω. Η επιγραφή στην είσοδο πάντως ήταν σαφής: όσο πλησιάζετε την αλήθεια, τόσο θα απομακρύνεστε από την πραγματικότητα.

5 comments:

Loucretia said...

Κορυφαιο.

houli_v said...

τουλάχιστον αν δεν ήξερε γράμματα θα είχε ένα άλλοθι ... (ή μήπως γι αυτό κατάφερε να χαθεί ?)

Καλή (σχολική) χρονιά n/m ....

mondo said...

αυτά κάνει η ανία, αφήνει όλες τις πόρτες ανοιχτές, να μπάζει από παντού η "αλήθεια"

un certain plume said...

Loucretia, μερσί.

Houli v, καλή σχολική χρονιά και σε σας (εγώ μάλλον θα ξαναμείνω από απουσίες).

Mondo, γι' αυτό, καλού κακού, ας βάζουμε έναν συναγερμό για τους διαρρήκτες.

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣商品,中古車,二手車,情色小說,色情,情色視訊,寄情築園小遊戲,AIO交友愛情館,色情遊戲,情色交友,嘟嘟情人色網,言情小說,一葉情貼圖片區,情色論壇,色情影片,情色網,色情漫畫,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,哈啦聊天室,尋夢園聊天室,視訊聊天室,080聊天室,視訊聊天,美女交友,視訊做愛,情色視訊,免費視訊A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人光碟