9.3.10

ψεκασμοί

Από το εγχειρίδιο ραντισμού: Τέχνη είναι η σταγόνα αρώματος με την οποία ψεκάζουμε ένα τοπίο γεμάτο πτώματα.

2 comments:

x-ray said...

Καλλιεργημένη σκέψη :)

Rowlf said...

Νεκρή φύση